Privacy Policy

Privacybeleid

 1. Inleiding

1.1 We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze partners en klanten op onze site; in dit beleid leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

1.2 We zullen u vragen akkoord te gaan met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

 1. Credit

2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

 1. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

3.1 In deze Sectie 3 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;

(b) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken; en

(c) de rechtsgrondslag van de verwerking.

3.2 We kunnen gebruiksgegevens verwerken. De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en webnavigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons google analytics-volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en diensten.

3.3 Wij kunnen uw accountgegevens verwerken als u zich hebt geregistreerd als zakenpartner of als klant of als u ons uw gegevens hebt gestuurd via een contactformulier (“accountgegevens”). De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens ben jij. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De juridische basis voor deze verwerking is de toestemming die u geeft bij het kopen van een product van onze eStores, het registreren of verzenden van een contactverzoek OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om dergelijke aan te gaan een contract.

3.4 Wij kunnen uw informatie opgenomen in uw persoonlijk profiel op onze website verwerken (“profielgegevens”). De profielgegevens kunnen [uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto’s, geslacht, geboortedatum, relatie status, interesses en hobby’s, educatieve details en werkgegevens bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te bewaken. De juridische basis voor deze verwerking is uw gegeven toestemming OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.5 We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken die worden verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten (“servicegegevens”). De servicegegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer en PayPal-transactie-ID bevatten. Deze gegevens EXCLUDEREN creditcardgegevens zoals deze door PayPal worden bewaard. De bron van de servicegegevens is jou. De servicegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.6 Wij kunnen informatie die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten (“publicatiegegevens”) verwerken. De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel deze publicatie en beheer van onze website en services mogelijk te maken. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.7 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in een onderzoek dat u ons met betrekking tot producten en / of diensten indient (“onderzoeksgegevens”). De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, verkopen en verkopen van relevante producten en / of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.

3.8 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en / of via onze website (“transactiegegevens”) aangaat. De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw en de transactiegegevens bevatten. UITGESLOTEN de kaartgegevens of andere betalingsgegevens zoals deze door PayPal worden bewaard. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en diensten te leveren en de juiste gegevens van die transacties te bewaren. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk onze interesse in het correcte beheer van onze website en bedrijf.

3.9 Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt met het oog op het abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven (“kennisgevingsgegevens”) verwerken. De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel u relevante meldingen en / of nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.10 Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in of betrekking heeft op elke communicatie die u ons toestuurt (“correspondentiegegevens”). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metadata behorend bij de communicatie omvatten. Onze website genereert de metadata die is gekoppeld aan communicatie die is gemaakt met behulp van de contactformulieren voor de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en onze zakelijke activiteiten en onze communicatie met gebruikers.

3.11 Wij kunnen uw persoonsgegevens die in de andere bepalingen van dit beleid zijn geïdentificeerd, indien nodig verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en bewering van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

3.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 3 kunnen verwerken, kunnen wij ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of] om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.13 Gelieve geen persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons te verstrekken, tenzij we u dit vragen.

 1. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken

4.1 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een lid van onze groep van bedrijven, dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

4.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en / of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen en behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s, het verkrijgen van professioneel advies en het beheren van juridische geschillen.

4.3 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens zoals Naam, Adres en contactgegevens aan onze leveranciers of onderaannemers bekendmaken voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor het afdrukken van de 3D-modellen en de levering van deze modellen aan u

4.4 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, PAYPAL en LHV Bank in Estland. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover nodig voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. U kunt informatie over het privacybeleid en de praktijken van betalingsdienstaanbieders vinden op www.paypal.com, www.lhv.com.

4.5 We kunnen uw aanvraaggegevens bekendmaken aan een of meer van de geselecteerde externe leveranciers van goederen en diensten die op onze website worden vermeld, zodat zij contact met u kunnen opnemen, zodat zij u relevante goederen kunnen aanbieden, verkopen en verkopen en / of Diensten. Elke dergelijke derde partij zal optreden als een gegevensbeheerder met betrekking tot de onderzoeksgegevens die wij aan hem leveren; en na contact met u op te nemen, zal elke derde partij u een kopie van zijn eigen privacybeleid verstrekken, die het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die derde zal regelen.

4.6 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens die in deze Sectie 4 worden uiteengezet, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of belangen te beschermen. de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.

 1. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

5.1 In deze sectie 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan [landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in de EU, ons hostingbedrijf is GODADDY. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” gemaakt met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd of goedgekeurd door de Europese Commissie.

5.4 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of services mogelijk wereldwijd beschikbaar zijn via internet. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonlijke gegevens door anderen niet voorkomen.

 1. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

6.1 Dit deel 6 beschrijft ons beleid en procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn bedoeld om te helpen waarborgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

6.2 Persoonlijke gegevens die we verwerken voor welk doel dan ook of doeleinden, mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

6.3 We bewaren en verwijderen uw persoonlijke gegevens als volgt:

(a) B2C Transactiegegevens en Onderzoeksgegevens en alle andere persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende 4 maanden na de datum van aankoop aan het einde van welke periode het zal worden verwijderd uit onze systemen.

6.4 In sommige gevallen is het niet mogelijk om vooraf de perioden te specificeren waarvoor uw persoonlijke gegevens worden bewaard. In dergelijke gevallen zullen we de retentieperiode bepalen op basis van de volgende criteria:

(a) B2B alle persoonlijke gegevens blijven behouden zolang u een partner bent, vanaf de datum waarop u onze services begint te gebruiken tot het moment dat u aangeeft dat u onze services wilt beëindigen en uw accounts wilt verwijderen waarna deze worden verwijderd onze systemen.

6.5 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Sectie 6, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer deze retentie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 1. Wijzigingen

7.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

7.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

7.3 We kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid [per e-mail of via het privé-berichtensysteem op onze website].

 1. Uw rechten

8.1 In dit deel 8 hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de wet inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

8.2 Uw belangrijkste rechten volgens de wet op gegevensbescherming zijn:

(a) het recht op toegang;

(b) het recht op rectificatie;

(c) het recht om te wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

(f) het recht op gegevensportabiliteit;

(g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

(h) het recht om toestemming in te trekken.

8.3 U hebt het recht om te bevestigen of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, toegang hebben tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Het waarborgen van de rechten en vrijheden van anderen wordt niet beïnvloed, we zullen u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. Het eerste exemplaar wordt kosteloos verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding van 10 euro worden gevraagd.

Partners hebben toegang tot persoonlijke gegevens door in te loggen op de relevante partnerportals voor partners, resellers en geografische partners. Natuurlijke personen kunnen een samenvatting in PDF van ons verkoopsysteem vragen.

8.4 U hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u ingevuld te hebben.

8.5 In sommige omstandigheden hebt u recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging. Die omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u trekt de toestemming in voor op toestemming gebaseerde verwerking; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter bepaalde algemene uitsluitingen van het recht om te wissen. Die algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: of gebruik maken van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

8.6 In sommige omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk openbaar belang.

8.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: het uitvoeren van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij de persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.

8.9 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

8.10 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is en een dergelijke verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. . Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

8.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u wettelijk het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

8.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking vóór de intrekking.

8.13 U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen naast de andere methoden die worden beschreven in deze sectie 8].

 1. Over cookies

9.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

9.2 Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessie” -cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker is verwijderd vóór de vervaldatum; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser gesloten is.

9.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen van cookies.

 1. Cookies die we gebruiken

10.1 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie – wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en wanneer u onze website bezoekt

(b) status – we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website. cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: ultimate member, WP Estore, WP Affiliate.

(c) personalisatie – we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om de website te personaliseren zodat cookies die voor dit doel worden gebruikt: hubspot, sirbonu, 3dprintedultrasounds, 3dprintedultrasoundsuk, baby3dprint .;

(d) beveiliging – we gebruiken cookies als een element van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en services te beschermen, zijn cookies die voor dit doel worden gebruikt:

(e) adverteren – we gebruiken cookies [om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn.

(f) analyse – wij gebruiken cookies [om ons te helpen bij het analyseren van het gebruik en de prestaties van onze website- en dienstencookies die voor dit doel worden gebruikt, zijn: Google Analytics en

(g) toestemming voor cookies – wij gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies meer in het algemeen op te slaan

 1. Cookies die worden gebruikt door onze serviceproviders

11.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

11.2 We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website te maken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy

 1. Beheer van cookies

12.1 In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

12.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

 1. Onze gegevens

13.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Sirbonu OÜ

13.2 Wij zijn geregistreerd in Estland onder registratienummer 12586399 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op 74008, Laiaküla, Viimsi Vald.

13.3 Onze hoofdvestiging bevindt zich op 74008, Laiaküla, Viimsi Vald.

13.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, met gebruikmaking van het hierboven vermelde postadres (Vraag naar volledig adres)

(b) via ons contactformulier voor de website

(c) telefonisch, +372 5837341

(d) per e-mail, met behulp van Pietro@sirbonu.com

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

14.1 De contactgegevens van onze gegevensbeschermingsfunctionaris zijn: Pietro Usai pietro(at)sirbonu.com